Referenties als

voice-over in radiocommercials

De radio vormt vanzelfsprekend het geluidsmedium bij uitstek. Het succes van een radioboodschap hangt echter in belangrijke mate af van de stemkwaliteit, vooral in het geval van een commercial.

Bij een radiospot moet de voice-over in het onderbewuste van de toehoorder weten binnen te dringen. De voice-over zorgt ervoor dat de commerciële boodschap in de geest van de consument wordt verankerd. Kies dus voor een stemtimbre dat de aandacht weet vast te houden en dat emotie losweekt bij uw doelpubliek.

Commercials voor kinderen

De voice-over kunnen ook gebruikt worden om leven te geven aan stripfiguren. Plezant en humoristisch, de stem van een stripfiguur moet uniek en herkenbaar zijn tussen alle andere stemmen.
Ontdek enkele voorbeelden van radiocommercials bestemd voor kinderen.